Skip to main content

Engineering

Engineering
  • Afstemming met klant of architect
  • Keuze van materialen. Hierin zijn wij geheel onafhankelijk in ons advies. Voor elke situatie kiezen we de optimale installatie. De toekomstige onderhoudskosten maken integraal deel uit van het ontwerp.
  • Lichttechnische berekeningen voor binnen installatie. Hier beschikken wij over de benodigde software
  • Calculatie van de investeringskosten
    Calculatie van de exploitatiekosten
  • Toezicht of directievoering tijdens de bouwfase

Wij ontwerpen nieuwe installatie en maken voorstellen voor de renovatie van systemen.
Op grond van de technische toestand, de economische levensduur alsmede het energieverbruik maken wij meerjarenplannen voor de projectmatige vervanging.
Wij helpen u bij het opstellen van bestekken voor nieuwbouw en renovatie.
Deze bestekken kunnen zowel gebaseerd zijn op de door de klant gehanteerde besteksystematiek alsook op de RAW systematiek.