Skip to main content

Beleidsplannen

Wij beschikken over de kennis om u te helpen bij het opstellen van een beleidsplan op het gebied van Energiebesparing.

ecologisch economisch sociaal

· Voorbereiding op basis van voorhanden informatie en bestandsgegevens

· Analyse van technische mogelijkheden

· Het initiëren van enquêtes bij gebruikers en klanten

· Het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders

· Ondersteuning van de presentatie aan de  gremia die verantwoordelijk zijn van de besluitvorming

Het hebben en actualiseren van een Beleidsplan is een must voor iedere beheerder van omvangrijke technische installaties.
Op grond van dit plan wordt gericht geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid.
Tevens worden de budgetten voor de komende jaren hierdoor veiliggesteld.
Een goede balans tussen investering- en exploitatie kosten wordt hierdoor mogelijk.
Middels onze ruime ervaring kunnen wij u snel ondersteunen bij het maken of actualiseren van dit beleidsplan .
Het moge duidelijk zijn dat momenteel hier sterk ingezoomd wordt op de jongste ontwikkelingen.
Toepassing van nieuwe technieken zoals de nieuwste generatie LED’s, PV systemen en WKO installaties